Za izpis obrazcev iz letne evidence je pogoj izbor pravilnega datuma ažuriranja oziroma shranitve obračuna. Do datum ažuriranja oziroma shranitve v vrstici Datum ažuriranja (F1) pridete s pomočjo funkcijske tipke F1. Izpišemo lahko stare REK in ODO1 obrazce ter obvestila delavcem.

2.8. Pregled shranjenih obračunov 3. Šifranti