Za izpis obrazcev iz letne evidence, moramo vedeti, pod kateri datum smo ažurirali oz. shranili obračun v meniju 1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco. V kolikor smo pozabili kateri datum smo uporabili za shranitev, lahko ta datum preverimo v meniju 2.8. Pregled shranjenih obračunov. Izpišemo lahko stare REK in ODO1 obrazce ter obvestila delavcem.

2.8. Pregled shranjenih obračunov 3. Šifranti