Navodila za delavca

Spletna aplikacija eDan je namenjena preprostemu vodenju delovnega časa zaposlenih. Uporabniki spletne aplikacije do nje dostopajo preko naslova https://edan.evasco.si s prijavnimi podatki, ki jih pridobijo v svojem podjetju.

V primeru, ko podjetje ne uporablja registracije preko NFC, delavci lahko registracijo delovnega časa opravijo preko spletne aplikacije eDan ali mobilne aplikacije mDan. Najprej bomo prikazali registracijo delovnega časa preko spletne aplikacije eDan.

eDan Registracija delovnega časa v spletni aplikaciji eDan