Izpis zamujenih plačil po partnerjih glede na različna obdobja zapadlosti. Določimo datum upoštevanja plačil in konto na katerem želimo narediti izpis. Na izpisu se izpiše tudi povprečni plačilni rok in povprečna zamuda v dneh.

39

3.3.8. eIzvršba 3.3.B. Pregled terjatev in obveznosti