Pri prenosu temeljnice v GK/GKW izberete:

  • Oblika temeljnice: Iz šifranta temeljnic izberete obliko, ki jo želite prenašati,
  • Ime prenosne datoteke: Pri prenosu v DOS GK vpišete ime prenosne datoteke.
  • Datum prenosa: Vpišete datum prenosa nalogov v GK/GKW.
  • Stroškovno mesto: Tu lahko vpišete šifro st. mesta. Program bo zapisal to st. mesto samo v primeru, če na nalogu stroškovno mesto ni vneseno.
  • Od/do datuma naloga: Datumska omejitev prenosa nalogov.
  • Od/do številke naloga: Številčna omejitev prenosa nalogov.
  • Simbol knjiženja: Vpišete šifro simbola iz GK/GKW.
  • Opis dokumenta: Če opisa ne vpišete, potem program pod opis zapiše naziv postavke iz temeljnice.
4.1.3. Izpis temeljnice na tiskalnik 4.1.5. Prenos temeljnice v GK