Vnaša se evidenca enostavnega knjigovodstva po posameznih Šifrah (Kontih). Če je subjekt davčni zavezanec, se pri knjiženju izdanih in/ali prejetih računih izpolni še zavihek DDV.

Knjižbe so lahko na Bilančnih ali Izven bilančnih šifrah. Istočasno ali naknadno se lahko vnese tudi evidenco plačil.

kpw-1-1

1. Knjiga prihodkov in odhodkov 1.2. Knjižbe – vnos plačil