Izpis vam daje možnost pregleda registracij avtomobilov vnesenih v šifrant 3.4. Izpis lahko urejate po šifri ali registrski številki, sporoča pa vam osnovne podatke avtomobila, datum poteka registracije in datum naslednjega pregleda.

2.7. Izpis dnevnic 2.A. Obvestilo o izplačilih