Rabatne skupine nam pridejo prav, ko želimo za posamezne kupce vnesti rabate za večje število izdelkov. Tako nam ni potrebno vnašati vsakega artikla posebej.

Za delovanje je potreben vklop parametra, kar opravi naša tehnična podpora.

faw_73

Najprej preko [F2 Nov vnos] vnesemo novo rabatno skupino, potem pa, ko je le-ta shranjena in označena kliknemo na [F8 Vnos lestvice] in vnesemo, kaj naj ta rabatna skupina zajame. Lahko izbiramo med OD-DO filtri po artiklih, blagovnih skupinah, skupina in nadskupinah.

Ko imamo to vneseno, moramo še na partnerjih povedati, za katere partnerje ta rabatna skupina velja, kar označimo na 2. zavihku urejanja partnerja.

faw_73_partner

7.2. Sprememba cene s faktorjem 7.4. Rabati po kupcih in artiklih