Za obračun potnih nalogov je potrebno najprej vnesti vse delavce, katerim se naloge obračunava. Delavce vnašamo v šifrantu delavcev. Pri vsakem delavcu moramo vnesti naslednje podatke:

 •  Šifra delavca: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Program nam sam ponudi novo šifro delavca. Če nam ta odgovarja, jo potrdimo, drugače vnesemo novo.
 • Priimek in ime: Vnesemo priimek in ime delavca.
 • Naslov: Vnesemo stalno prebivališče.
 • Poštna št.: Vnesemo poštno številko ter kraj stalnega prebivališča.
 • Delovno mesto: Vnesemo delovno mesto osebe (npr. vodja komerciale, programer).
 • Konto: Vnesemo konto delavca. To izpolnimo samo v primeru povezave programa PNW s programom GK oz. BLAW.
 • Stroškovno mesto: Vnesemo, če vodimo potne stroške po stroškovnih mestih. To stroškovno mesto je samo privzeto stroškovno mesto, ki nam ga program ponudi pri vnosu potnega naloga.
 • KM na delo: vnese se koliko je kilometrov na delo v eno smer in se uporabi ob vnosu naloga.
 • Osebni račun: vnese se številka osebnega računa, kamor se nakazujejo potni stroški.
 • Skupina: vnese se skupina za delavca in potem se da izpisati stroške po skupinah (posebnost)
 • Vozilo: Vnese se vozilo, ki ga delavec vozi in se potem avtomatsko vnese ob vnosu naloga..
 • Zavihek 2. Podatki za REK: namenjen je vnosu podatkov za povezavo s programo Plače.

 

delavec

3.2. Stroškovna mesta 2 3.4. Vozila