Zbir funkcij za obdelavo na prevzemnicah in odjavo konsignacije.

1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled 1.5.1.1. Skupinski vnos odvisnih na prevzemnice