Program nudi možnost pošiljanja podatkov artiklov na Salomon d.o.o. za potrebe malih oglasov.

4.2.C. Izpis normativov, kalkulacij 4.3.1. Šifrant partnerjev