Pri tem izpisu dobimo podatke o zaposlenih delavcih, ki jih od nas zahteva ZEPDSV v 13.členu odstavka a. Izpis je možen za vse delavce, samo za zaposlene, ki dobivajo plačo in za posamezne zaposlene.

K.2.C. Izpis izobraževanj K.2.E. Evidenca o zaposlenih delavcih II.