Pravice

Dostop do menija pravice ima le uporabnik, ki je določen kot Administrator. Administratorja določimo na Vasco podpori. V primeru, da nimate nobenega uporabnika, ki bi bil administrator se obrnite na našo podporo, da to uredimo.

Za urejanje uporabnikov imamo na voljo 4 gumbe posnetek-zaslona-2024-03-11-094615

 1. Gumb mapa: le odpre masko nastavljenega uporabnika z osnovnimi podatki
 2. Gumb svinčnik: možnost popravljanja osnovnih podatkov (ime, priimek, e-pošta).
 3. Gumb zobnik: urejanje pravic uporabnika
 4. Gumb 3 pikice: sprememba gesla uporabnika

 

Urejanje pravic

Na urejanju pravic uporabnika lahko določite, do katerih menijev ima posamezen uporabnik dostop, oziroma se lahko določa tudi prepovedi za posamezne akcije. Odpre se nam maska z dvema zavihkoma Pravice uporabnika in Dostop do menijev.

posnetek-zaslona-2024-03-11-095008

Podrobneje si oglejmo razdelek Likvidacija.

posnetek-zaslona-2024-03-11-095159

 • Ali je uporabnik likvidator: Parameter določa, ali se uporabnik pojavlja na seznamu za likvidacijo. V primeru da je parameter obkljukan, ga lahko izberemo kot likvidatorja na prejetem dokumentu.
 • Tip likvidatorja: določa pravice likvidatorja (katere dokumente lahko likvidator pregleduje)
  • Navaden: likvidator vidi le svoje dokumente
  • Moderator: likvidator vidi dokumente od vseh
  • Administrator: vidi dokumente od vseh, lahko likvidira dokumente od vseh (v imenu kogarkoli).
 • Likvidator s certifikatom: program ob likvidaciji dokumenta zahteva podpis s certifikatom (Javni sektor)
 • Uporabnik samo kot likvidator: tak uporabnik ima omejen dostop do programa, saj lahko le pregleduje dokumente, na katerih je likvidator in jih likvidira. Drugih funkcij v programu nima.
 • Prepoved likvidiranja: likvidatorju se prepove, da lahko likvidira.
 • Lahko popravlja likvidirane dokumente: pravica za npr. računovodstvo, s katero uporabniku dopustite da popravi že likvidiran dokument (npr. kontiranje)
 • Prepoved brisanja likvidatorjev: uporabniku se prepove, da iz dokument briše določene likvidatorje.
 • Prepoved dodajanja likvidatorjev: uporabniku se prepove, da na dokument dodaja likvidatorje.
 • Uporabnik kot računovodstvo: pravica za računovodstvo, ki omogoča ogled vseh dokument (ne glede na tip likvidatorja) in popravljanje vseh dokumentov.

Dostop do menijev

Na zavihku Dostop do menijev pa lahko posameznemu uporabniku odkljukate menije, do katerih ne bo imel dostopa. POZOR! Uporabnik naj ima dostop do vseh menijev s katerimi operira pri vnosu dokumenta (npr. če vnaša stroškovna mesta, naj ima dostop do stroškovnih mest). Nastavljene menije lahko kopirate tudi na ostale uporabnike preko gumba Kopiraj na uporabnike.

 

 

 

 

Nastavitev podjetja Uporabniški parametri