Pri izpisih odtujenih OS določimo obdobje izpisa odtujenih OS. V meniju 4.7.1. Izpis odtujenih osnovnih sredstev, dobimo izpis seznama odpisanih OS. V meniju 4.7.2. Izpis končnega obračuna odtujenih OS izpiše obračun za vsako OS posebej.

4.4. in 4.5. Izpis kartic knjiženja in premikov OS 4.7.3. in 4.7.4. Izpis in Prenos Temeljnice za odtujena OS v GK-WIN