Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta

Ne smemo pozabit na temeljnico „bilanciranje“, kjer preko razreda 4 in 7 ugotovimo bilančni rezultat, ugotovimo davek, naredimo razporeditev dobička ter prenos dobička ali izgube v razred 9. Temeljnico moramo narediti ročno v meniju 1.1. in vsekakor pred zapiranjem R4 in R7.

Zapiranje kontov razreda 4 in 7. To storimo v meniju 6.2. in sicer naredimo ločene temeljnice za R4, R7-odhodki ter R7- prihodki. V primeru, da imamo evidenčne knjižbe (javni sektor), naredimo tudi za evidenčne konte ločene temeljnice. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (31.12.). Za zapiranje R4 in R7 uporabimo svoj simbol. Ta simbol mora biti predhodno vpisan v meniju 7.1. na zavihek 2.Parametri programa pod številko 2.Simbol za zapiranje razredov 4,7,8 v večini primerov je simbol že vnešen.

Zapiranje saldakontov, če saldakontov ne zapiramo med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer program prenese v novo leto vse postavke kot odprte postavke. Zapiranje je opisano v poglavju 2.1.1. Zapiranje saldakontov.

Pri kontih na katere se knjiži zneske DDV-ja imate verjetno označeno, da gre za Davčni konto. To pomeni, da se ob prehodu oz. zaključku leta obnašajo, kot saldakonti. Torej se v otvoritev prenesejo vse odprte postavke. Tak način mora biti v uporabi, če želite uporabljati avtomatsko temeljnico za DDV. Dejstvo je, da morajo biti na teh kontih odprete samo postavke zadnjega DDV obračuna (meseca ali kvartala). Odprte postavke na nesaldakontih, ki so istočasno davčni konti, lahko zaprete v meniju 2.1.2. oziroma lahko začasno izklopite status Davčni konto, zavedajoč se da avtomatska temeljnica za DDV za presečno obdobje ne bo mogoča.

Klasičnih nesaldakontov ni potrebno zapirati, ker velja da se ob zaključku leta, prenese samo saldo posameznega konta.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3.

 

6. Razno 6.1. Nastavitev evidenčnega knjiženja