Številke dokumentov lahko poljubno spreminjate in popravljate v meniju 5.A. kjer boste našli dodatne podmenije za vsak posamezni tip dokumenta:

  • Spreminjanje številke prevzemnice
  • Spreminjanje številke izdajnice
  • Spreminjanje številke internega prenosa
  • Spreminjanje številke prevzemnice – ostalo
  • Spreminjanje številke izdajnice – ostalo
  • Spreminjanje številke naročila
  • Spreminjanje številke zahtevka

Primer spreminjanja številke prevzemnice:

mkw-5-a-1

5.7. Ponovna nastavitev cen za porabo 5.C. Blokada obdobja