Izpisi obračunane amortizacije za tekoče leto.

Izpisi amortizacije ki so na voljo:

 • 2.2. Izpis amortizacije po amort. skupinah
 • 2.3. Izpis amortizacije po kontih
 • 2.4. Izpis amortizacije po stroš. mestih
 • 2.5. Izpis amortizacije po lokacijah
 • 2.6. Izpis amortizacije po osnovnih sredstvih
 • 2.7. Ostali izpisi amortizacije (po dobaviteljih, zbirnih skupinah)

Vsi izpisi imajo skupne naslednja polja:

 • Amortizacija od-do meseca
 • Pišem amortizacijo od donacije, sklada, evropskih sredstev,…
 • Katera OS upoštevam
 • Katera odpisana OS upoštevam
 • Za odpisana OS vrednost pred odpisom
 • Katera OS pišem

osw_26

2.1. Obračun amortizacije 2.B. Finančna temeljnica