Meni nam omogoča avtomatsko preknjiževanje preplačil na odprte račune. Preknjiževanje je smiselno pognati po zaključku določenega obračuna, ko že izpišete vse račune za starše in potem, ko ste že pognali preknjiževanje dobropisov na preplačila v meniju 5.3.6. V polje “Računi do datuma zapadlosti” vnesete datum zapadlosti računov do katerega bo program zapiral račune. Za datum, na katerega bo program naredil plačila imate tri možnosti in sicer jih izbirate v sklopu “Plačila knjiži na”. Pri prvi možnosti “Spodnji datum” morate v polje “Datum plačil” vnesti želeni datum.  Kot vidite spodaj na sliki, je na tem mestu tudi opozorilo, kaj se bo zgodilo v primeru, če boste izbrali datum manjši od datuma računov. Pred potrditvijo preknjiževanja na gumbu “F9 Potrdi” se še odločite na kateri izhod vam program pripravi izpis preknjiženih plačil in nato izvedete operacijo.

vrtec_535_preknjizenje-preplacil

5.3.4 Pokrij stotinske izravnave 5.3.6 Preknjiži dobropise na preplačila