Pri vnosu novega obračuna najprej vnesemo tip obračuna. Vnesemo številko tipa obračuna, katerega želimo vnesti (npr. vnesemo 2 za 2-Podjemna pogodba). Pri izbiri tipa obračuna si lahko pomagamo tudi s tipko F1 (odpre se šifrant obračunov).

avhw_11_f2

Vnos obračuna

avhw_11_obracun

 • Šifra delavca: Vnesemo šifro delavca. Pri vnosu si lahko pomagamo z F1.
 • Datum: Vnesemo datum izplačila.
 • Obdobje: Vnesemo obdobje.
 • Namen nakazila: To polje vnesemo le, če v polje Ime za namen nakazila v šifrantu tipa obračuna (glej 3.B. Tipi obračuna) vnesemo neko besedilo (npr. Namen nakazila).
 • Stroškovno mesto: Vnesemo stroškovno mesto. Vnos str. mesto le v primeru, če imamo tako nastavljeno v šifrantu tipa obračuna (glej 3.B. Tipi obračuna).
 • Bruto znesek: Če honorar vnašamo v bruto znesku, potem tu vnesemo znesek, drugače pustimo (ali vnesemo) vrednost 0.
 • Neto znesek: Če honorar vnašamo v neto znesku, potem tu vnesemo znesek, drugače pustimo (ali vnesemo) vrednost 0.
 • Višina dohodnine: Če ponujena višina dohodnine ni prava, vnesemo novo vrednost. To polje vnašamo le, če je na tipu obračuna obkljukana možnost Vprašam za % davka.
 • Višina olajšave: Če ponujena višina olajšave ni prava, vnesemo novo vrednost. To polje vnašamo le, če je na tipu obračuna obkljukana možnost Vprašam za % olajšave.
 • Izplačilo v gotovini, ne pripravi naloga za izplačilo za vnesen obračun.
 • Brez davka DDV: Če obkljukamo, potem program ne bo računal DDV-ja, če pri delavcu nastavimo da je davčni zavezanec, potem bo na obračunu obračunal tudi DDV.

Zgoraj našteta polja se vnašajo pri večini obračunov. Nekaj obračunov pa ima povsem drugačen vnos. Ker sami vnosi niso zapleteni in so podobni zgoraj naštetim, tu ne bomo obravnavali vsakega posebej.

1. Obračun honorarja 1.2. Priprava obračunov