4.5.4. Sortiranje prejemkov/izdatkov po datumu

Ta operacija vam preštevilči prejemke/izdatke po datumu.

4.4. Izpisi 4.6. Razno