Na tem pregledu program za vsako fakture prikaže plačila. V prvi vrstici se izpiše račun, v naslednjih vrsticah pa plačila za račun. Če je plačilo zapiralo več računov, potem program razbije plačilo v toliko knjižb, kolikor računov zapira.

336

3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP) 3.3.7. Kompenzacije