Priprava in izpis letnega plana po stroškovnih mestih in kontih.

4.2. Poročila XLS 4.4.1. Vnos