V tem izpisu se izpisujejo odločbe za dopuste. Na gumbu Nastavitve izpisa nastavimo tekst in obliko odločbe. Izpis lahko omejimo po zaposlenih, delovnih mestih in stroškovnih mestih.

Pri izpisu in pripravi moramo nastaviti za katero leto izpisujemo odločbe o dopustu, do kdaj se upošteva delovna doba in veljavnost dopusta. V sekciji Kaj naredim imamo na voljo tri opcije:

  • Izpis že pripravljenih odločb, v primeru da imamo odločbe že pripravljene in jih želimo še enkrat izpisati.
  • Priprava odločb delavcem, ki le te še nimajo
  • Priprava vseh odločb na novo po ustrezni formuli in izpis, pred tiskanjem lahko samo pogledamo na ekran če so odločbe vredu.

Z izpisom in izbrano opcijo Kaj naredim: Priprava… se odločbe tudi naredijo in zapišejo pri delavcu v zavihek Podatki o dopustu. Če naredimo pripravo še enkrat se prejšnja odločba pri delavcu prepiše z novo!

Če imamo več oblik odločb, v spodnjem delu obkljukamo parameter Izbiram obliko in ob izpisu bo program vprašal po izbiri oblike izpisa.

ke_k2h

Obliko odločbe o dopustu nastavimo tako, da v meniju K.2.H. kliknemo na gumb Nastavitve izpisa in odpre se naslednje okno. Z dvoklikom na miški popravimo obliko izpisa odločbe.

ke_k2h_odlocba

Na gumbu Glava prva stran nastavimo obliko izpisa glave. V zgornjem delu ekrana sta vidni dve vrstici gumbov, če se z miško počasi premikamo skozi gumbe, se izpiše za kaj se določen gumb uporablja. Primer gumb z znakom vprašaj odpre pomoč. V pomoči je zapisano kaj pomenijo šifre oz. formule npr. #10. V tem meniju lahko z miško prestavljamo, večamo, manjšamo polja ki so vidna na ekranu. V primeru, da želimo dodati novo polje na obliko kliknemo na en gumb v drugi vrstici. Npr. radi bi dodali začasni naslov delavca na izpis, za to bomo uporabili gumb, ki ima narisano črko T in v polje besedilo vpisali #12. Oblikovanje zapustimo s tipko F9 oziroma s klikom na disketo v levem zgornjem kotu.

ke_k2h_odlocba_glava

 

K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih K.2.L. Pooblastila