Glede na izbrano možnost v polju Kaj naredim in izbora parametra Izpis pripravljenih odločb so na voljo naslednje opcije, izračun dopusta, izračun dopusta in hkrati izpis odločb o dopustu ter samo izpis že izračunanih odločb o dopustu.

Za omejitev izpisa ali izračuna lahko uporabimo različne filtre.

 • Za katere delavce, možen izbor enega delavca, od..do delavca in poljubno naštevanje delavcev
 • Za katera delovna mesta, možen izbor enega DM, od..do DM in poljubno naštevanje DM
 • Za katera strošk, mesta, možen izbor enega SM, od..do SM in poljubno naštevanje SM
 • Kateri delavci,
 • Formula za dopust, vnesemo kadar imamo formulo vneseno pri posameznem zaposlenem na zavihku Podatki o dopustu in želimo samo za izbrano formulo narediti izračun oz. izpis. Če pustimo vrednost 0 v polju bo zajelo vse zaposlene
 • Tip zaposlitve,  filter z možnostjo dodatnega izbora samo za zaposlene z pogodbo za določen ali nedoločen čas
 • Vrsta pogodbe, filter z možnostjo dodatnega izbora kolektivne ali individualne pogodbe

Opcija izračun odločbe o dopustu

Za izračun odločbe o dopustu je potrebno vnesti naslednje podatke:

 • Izpis za leto, vnesemo leto za katero delamo izračun.
 • Veljavnost do, vnesemo datum veljavnosti dopusta
 • Delovna doba na dan, vnesemo na kateri datum se izračuna delovna doba.
 • Kaj naredim:
  • Priprava odločb delavcem, ki le te še nimajo, naredi izračun odločb za zaposlene, ki še nimajo izračunane odločbe za vneseno oz. izbrano leto.
  • Priprava vseh odločb na novo, naredi ponoven izračun odločbe za izbrano leto, tudi če je zaposleni že imel izračun narejen.
 • Izpis pripravljenih odločb pustimo obkljukan če želimo poleg izračuna narediti tudi izpis odločb o dopustu. V primeru izpisa je spodaj mogoče izbrati še dodatne možnosti za izpise.

Opcija izpisa že pripravljenih odločb o dopustu

Za izpis je potrebno vnesti naslednje podatke:

 • Izpis za leto, vnesemo leto za katero delamo izračun.
 • Kaj naredim:
  • Izpis že pripravljenih odločb
 • Izpis pripravljenih odločb pustimo obkljukan za izpis odločb o dopustu. Z dodatnimi možnosti za izpise, lahko izberete še obliko odločbe, pošiljanje po emailu,…

Dodatne možnosti za izpis odločbe o dopustu

Če imamo več oblik obvestil o dopustu, v spodnjem delu obkljukamo parameter Izbiram obliko in ob izpisu bo program vprašal po izbiri oblike izpisa.

Obvestila o dopustu se lahko pošljejo tudi na mail zaposlenemu, maili za pošiljanje so isti kot se uporabljajo za pošiljanje plačilnih list. Ob pošiljanju se obvestila tudi kriptirajo z geslom. Za pošiljanje na mail naslove zaposlenih je potrebno obkljukati polje Pošljem PDF po E-pošti in na drugem zavihku 2.Pošiljanje PDF po e-pošti obkljukati še polji Ločene PDF datoteke po delavcih in Pošlji kriptirane PDF datoteke delavcem po E-pošti.

V sklopu dodatnega modula dokumentni sistem se pojavi tudi parameter Izpisano odločbo dodan v dokumentni sistem (priloge delavca). Priloga obvestila o dopustu se pripne na delavca in jo lahko vidite v meniju K.1.1. ali 2.1. (Vnos in popravljanje delavcev v programu plače) na zavihku priloge.

POMEMBNO – kljukica za dodajanje izpisane odločbe v dokumentni sistem obkljukate samo ko zares izpisujete obvestila, če izpisujete obvestilo za test in boste obkljukali se bo izpis dodal na delavca.

ke_k2h_2023_ver3

Obliko odločbe o dopustu nastavimo tako, da v meniju kliknemo na gumb Nastavitve izpisa v desnem zgornjem kotu in odpre se naslednje okno. Z dvoklikom na miški popravimo obliko izpisa odločbe.

ke_k2h_odlocba

Na gumbu Glava prva stran nastavimo obliko izpisa glave. V zgornjem delu ekrana sta vidni dve vrstici gumbov, če se z miško počasi premikamo skozi gumbe, se izpiše za kaj se določen gumb uporablja. Primer gumb z znakom vprašaj odpre pomoč. V pomoči je zapisano kaj pomenijo šifre oz. formule npr. #10. V tem meniju lahko z miško prestavljamo, večamo, manjšamo polja ki so vidna na ekranu. V primeru, da želimo dodati novo polje na obliko kliknemo na en gumb v drugi vrstici. Npr. radi bi dodali začasni naslov delavca na izpis, za to bomo uporabili gumb, ki ima narisano črko T in v polje besedilo vpisali #12. Oblikovanje zapustimo s tipko F9 oziroma s klikom na disketo v levem zgornjem kotu.

ke_k2h_odlocba_glava

Formule za izračun dopusta nastavljamo v meniju K.1.H. Formule za dopust.

K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih K.2.L. Pooblastila