V tem izpisu se izpisujejo obvestila (odločbe ali sklepi) za dopuste. Na gumbu Nastavitve izpisa nastavimo tekst in obliko obvestila. Izpis lahko omejimo po zaposlenih, delovnih mestih in stroškovnih mestih. Izpis lahko služi kot samo izpis že izračunanih obvestil o dopustu, katere smo izračunali preko menija K.3.1. Ali pa izračun in hkrati izpis obvestil o dopustu.

Ko želimo samo izpisati že pripravljena obvestila, pri izpisu v polju Kaj naredim izberemo opcijo Izpis že pripravljenih odločb. V tem primeru vnesemo v polje Izpis za leto samo leto za katero želimo izpisati obvestila o dopustu.

V polju Kaj naredim se nahajata še dve opciji in sicer Priprava odločb delavcem, ki le te še nimajo in Priprava vseh odločb na novo po ustrezni formuli in izpis. Za uporabo teh dveh opcij je potrebno vnesti polje Izpis za letoVeljavnost do (datum do kdaj velja dopust) in Delovna doba na dan (na kateri datum se izračuna delovna doba). ti dve opciji imata enako funkcijo kot meni K.3.1. Izračun dopusta samo da se ob izračunu tudi direktno že izpišejo obvestila.

Če imamo več oblik obvestil o dopustu, v spodnjem delu obkljukamo parameter Izbiram obliko in ob izpisu bo program vprašal po izbiri oblike izpisa.

Obvestila o dopustu se lahko pošljejo tudi na mail zaposlenemu, maili za pošiljanje so isti kot se uporabljajo za pošiljanje plačilnih list. Ob pošiljanju se obvestila tudi kriptirajo z geslom.

V sklopu dodatnega modula dokumentni sistem se pojavi tudi parameter Izpisano odločbo dodan v dokumentni sistem (priloge delavca). Priloga obvestila o dopustu se pripne na delavca in jo lahko vidite v meniju K.1.1. ali 2.1. (Vnos in popravljanje delavcev v programu plače) na zavihku priloge.

POMEMBNO – kljukica za dodajanje izpisane odločbe v dokumentni sistem obkljukate samo ko zares izpisujete obvestila, če izpisujete obvestilo za test in boste obkljukali se bo izpis dodal na delavca.

ke_k2h_2023

Obliko odločbe o dopustu nastavimo tako, da v meniju K.2.H. kliknemo na gumb Nastavitve izpisa in odpre se naslednje okno. Z dvoklikom na miški popravimo obliko izpisa odločbe.

ke_k2h_odlocba

Na gumbu Glava prva stran nastavimo obliko izpisa glave. V zgornjem delu ekrana sta vidni dve vrstici gumbov, če se z miško počasi premikamo skozi gumbe, se izpiše za kaj se določen gumb uporablja. Primer gumb z znakom vprašaj odpre pomoč. V pomoči je zapisano kaj pomenijo šifre oz. formule npr. #10. V tem meniju lahko z miško prestavljamo, večamo, manjšamo polja ki so vidna na ekranu. V primeru, da želimo dodati novo polje na obliko kliknemo na en gumb v drugi vrstici. Npr. radi bi dodali začasni naslov delavca na izpis, za to bomo uporabili gumb, ki ima narisano črko T in v polje besedilo vpisali #12. Oblikovanje zapustimo s tipko F9 oziroma s klikom na disketo v levem zgornjem kotu.

ke_k2h_odlocba_glava

 

K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih K.2.L. Pooblastila