Za uspešen začetek dela je v program najprej potrebno vnesti ali dopolniti vse potrebne šifrante.

Vsi šifranti imajo skupne naslednje funkcije:

  • ENTER popravi: popravljanje vnesenih podatkov,
  • F2 nov vnos: vnos novega zapisa,
  • F5 tiskaj: tiskanje šifranta. Možnost sortiranja izpisa po šifri ali abecedi. Pri tiskanju je vedno tudi možnost izvoza v PDF ali Excel datoteko,
  • F7 briši: brisanje enega zapisa. Če je šifra zapisa že vnesena v kakšni knjižbi, potem program ne dovoli pobrisati zapisa!

Večina šifrantov je dostopna tudi v drugih menijih, recimo v vnosu naloga (1.1.) in je mogoče brez težav vsebino šifranta polniti sproti ko delate nalog.

2.R. Rek obrazci 3.1. Stroškovna mesta