Prikaz seznama delavcev, vnos kredita na posameznega delavca in dodeljevanje gesel za pošiljanje plačilnih list.

Na seznamu so prikazani Aktivni delavci, preklop na Neaktivne ali Vse delavce omogoča gumb Aktivni delavci / Neaktivni delavci / Vsi delavci.

Vnos novega delavca vnesemo s tipko F2 Nov vnos, medtem ko s tipko Enter popravi ali dvoklikom miške popravljamo obstoječe podatke.

place_21seznam_2017

Vnos kredita

Za vnos kredita na delavca se najprej postavimo na delavca za katerega želimo vnesti kredit in pritisnemo tipko F6 Krediti. Odpre se seznam kreditov za izbranega delavca. Na seznamu pritisnemo tipko F2 Nov vnos s katero se odpre okno za vnos kredita na delavca. Pri kreditu najprej določimo kreditorja, s tipko F1 lahko v polju Kreditor odpremo šifrant kreditorjev, kjer s tipko F2 Nov vnos vnesemo kreditorja. Pri vnosu kreditorja je potrebno poleg osnovnih podatkov o kreditorju vnesti TRR na katerega se nakazujejo odtegljaji in kodo namena plačila npr. ANNI. Pri sklicu določimo samo polje Sklic na št.(1) preostali del sklica vnesemo v okno za kredit v polje Partija kredita. Pri kreditorju vnesemo še Vrsto izplačila običajno gre za posamezna nakazila kreditov, tu je možno tudi nastaviti nakazila po seznamu in Vrsto odtegljaja za kakšno vrsto gre, ali je to kredit, administrativna prepoved ali kaj drugega, s tem se tudi določi koliko podatkov o kreditu bo vidnih na plačilni listi.

Okno za vnos kreditorja

place_21_kreditor

Poleg kreditorja vnesemo še partijo kredita, ki bo služila kot drug del sklica pri nalogu UPN, namen plačila in številko pogodbe. Vnesemo datum prvega obroka kredita in število ter znesek plačanih obrokov (samo če vnašamo kredit za nazaj ali obstoječ kredit ki je že imel plačila). V spodnjem delu je možno nastaviti do pet različnih višin obroka. Običajno vnesemo samo v polje (1) število obrokov in višino obroka. Preostali obroki se bodo avtomatsko manjšali s shranitvijo plač.

Ostale opcije pri kreditu, niso nujne za vnos. Omejitev obdobja trganja kredita, nastavimo kadar želimo da se kredit trga samo v določenem obdobju. Trgaj obrok pri vseh obračunih se uporablja v primeru, da želimo tudi pri ločenih izplačilih drugih dohodkov odtrgati kredit npr. regresu.

Okno za vnos kredita

place_21_kredit

Dodelitev gesel za pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti

Najprej kliknemo na Filter nastavitve gesel, odpre se okno v katerem izberemo za katere delavce bomo nastavili geslo in potrdimo.

place_21seznam_2017_filter_gesel

Odpre se seznam filtriranih zaposlenih na katerem z dvoklikom na delavca določimo geslo in email delavcu. V spodnjem delu ekrana se nahajata tipki Davčna => Geslo in Naključno Geslo preko katerih za izbrane delavce program samodejno nastavi gesla na davčno številko zaposlenega ali določi delavcu poljubno geslo. S tipko Pošlji email geslo, se pošlje obvestilo delavcem o dodeljenem geslu.

place_21_gesla_2023

1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja) 1. Matični