Pri plačah poznamo odtegljaje preko kreditov, ki vsebujejo več podatkov o kreditu, plačanih, preostalih obrokov,… Imamo pa tudi odtegljaje kot so sindikati, PZZ zavarovanja,… Takšni odtegljaji imajo svojo vrsto VP (določena v šifrantu VP in ni ista kot krediti) katero nastavimo, da se ob obračunu plače vedno nakaže znesek na nalog, ki ga pripravimo v tem meniju.

place_5b1

5.A. Nalogi, ki se odštevajo od banke 7. Zavezanci