Tu lahko sledimo prodaji komercialistov skozi daljše obdobje, program pa vrednost dokumentov pokaže za posamezni mesec.

Privzeto program upošteva komercialista, ki je vnesen na dokument.

faw_3p

3.O.1-4 Izpisi po letih 4. Šifranti