Vnesemo datum plačila in valuto do katere naj prikaže naloge na ekran. Vnos datuma valute ni obvezen.

241

Ob potrditvi vnosa se na ekranu pojavijo vsi pripravljeni neplačani nalogi. Če je bil kakšen nalog pred tem plačan delno, se prikaže preostanek zneska za plačilo. Za plačilo celotnega zneska računa si pomagamo s tipko + Svetuj plačilo. Če želimo račun plačati delno moramo znesek vpisati ročno. Če želimo pripraviti vse naloge spodaj izberemo F4 Plačaj vse in program bo vnesel zneske pri vseh nalogih, ki ustrezajo vnesenim pogojem.

2412

Ko označimo naloge, ki jih želimo plačati, pripravimo datoteko za izvoz nalogov v elektronsko banko s tipko Datoteka za banko. Odpre se okno za izdelavo ISO-SEPA datoteke.

 

2.4. Virmani 2.4.2. Popravljanje plačil