Če imamo obračun DDV-ja za prejete fakture evidentiran po odbitnem deležu in moramo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto, narediti popravek knjig prejetih faktur in tudi popravek knjižb za preteklo leto, sta na voljo menija 3.4.C.1. in 3.4.C.2. Evidenco davčne knjige za popravek prejetih faktur iz naslova popravka odbitnega deleža, vnesemo ročno v meniju 3.4.9. Pri vnosu v davčno evidenco označite tudi kljukico Vnaša se samo DDV. Druga možnost je, da na podlagi izpisa Knjige spremenjenega odbitnega deleža v meniju 3.4.C.1., ročno izračunamo popravek zneska vstopnega DDV-ja, samo sumarno. Nato naredimo ročno temeljnico v meniju 1.1. in sicer na kontu DDV-ja ter protikontu, spet samo sumarno. Predhodno moramo konto DDV-ja v kontnem planu označiti za evidenco Knjige prejetih faktur, da bomo na knjižbi lahko odprli zavihek DDV in vpisali tudi davčno evidenco. Po potrebi ob knjiženju dokumenta, na zavihku DDV vklopimo še kljukico Poknjiži davek (tudi če ni realizacije), medtem ko OBVEZNO vklopimo kljukico Vnaša se samo DDV, ker moramo v Knjigi prejetih faktur, evidentirati samo popravek vstopnega DDV-ja in ne tudi osnove.

Ne pozabi pa na korekcije morebitnih nabav na razredu 0, torej nabav Osnovnih sredstev. V primeru, da bomo temeljnico kreirali avtomatsko s pomočjo menija 3.4.C.2., moramo kljub temu sami vpisati še podatke v davčno evidenco, ker program naredi knjižbe, ne pa popravka DDV-ja znotraj davčnih knjig.

 

3.4.9., 3.4.A. in 3.4.B. Ročni vnos v knjigo prejetih in izdanih faktur 3.4.C.1. Izpis knjige PF