Po končanem vnosu obračunskih listov, v meniju 1.3. poženemo obračunavanje s tipko F9 Obračun. Ta funkcija izvede izračun plač, pripravi se REK-O obrazec, plačilni nalogi, izpisi, temeljnica. Ob obračunavanju se izvedejo tudi določene kontrole obračuna, katere se prikazujejo med obračunavanjem. Način prikazovanja in vklop ali izklop določenih kontrol naredimo na gumbu Kontrole. Spodaj na sliki so prikazane določene nastavitve za kontrolo.

place_13_kontrole

V primeru da pri obračunu ugotovimo napako ali smo pozabili na kakšen element plače, brez težav in zadržkov plačo popravljamo do končne točke. Funkcije menija 1.2 in 1.3 lahko poganjamo neomejeno krat.

1.2. Vnos obračunskih listov 1.4.1. Izpis obračunskih listov