Pri vnosu delavcev vnesemo šifro ter ime in priimek delavca. Tako lahko spremljamo zadolžitve za delavce, ki so zadolženi za drobni inventar v določenem prostoru.

4.3. Stroškovna mesta 4.5. Dobavitelji