Za uspešen začetek dela je v program najprej potrebno vnesti ali dopolniti vse potrebne šifrante. V naslednjih podpoglavjih so opisani šifranti, ki so potrebni pri vnosu prejemkov in izdatkov. Nekateri izmed šifrantov niso obvezni, vendar lahko prihranijo ogromno časa pri knjiženju. Vsekakor je možno šifrante dopolnjevati tudi med delom in jih ni potrebno vnašati preko spodaj omenjenih menijev. Nekateri šifranti (kontni plan, partnerji, simboli, devizni tečaji, vrste knjig DDV) so skupni za vse programe, to pomeni da so vidni v vseh programih, ne glede na to v katerem programu so bili vnešeni (npr. partnerji v programih GKW, FAW, KPFW, BLAW).

2.1. Kontni plan

Če uporabljamo tudi program GKW je priporočljivo, da kontni plan vnašamo (oziroma privzeti kontni plan prenesemo preko interneta) v programu GKW, saj glavna knjiga zahteva več nastavitev in vnos tudi sintetičnih (3 mestnih) kontov. V primeru samostojne uporabe programa BLAW pa je dovolj, da imamo v kontnem planu vnešene samo analitične konte (4 ali več mestne konte).

Pri vnosu vsakega konta vnesemo šifro in naziv konta, na kontu pa poleg tega lahko označimo še, da je:

stroškovni konto, program pri knjiženju na ta konto vpraša za stroškovno mesto

saldakonto, program pri knjiženju na ta konto zahteva tudi podatek o partnerju

BLAW_2.1.

2.2. Partnerji

Pri vnosu partnerjev vnesemo osnovne podatke o partnerju (šifro, naziv, naslov, pošto, TRR, davčno številko…).

BLAW_2.2

2.3. Stroškovna mesta

Pri vnosu stroškovnega mesta vnesemo šifro in naziv stroškovnega mesta. Stroškovna mesta uporabljamo za spremljanje stroškov po stroškovnih mestih.

BLAW_2.3

2.4. – 2.5. Stroškovna mesta 2 in Stroškovna mesta 3

Vasco programi omogočajo vodenje stroškovnih mest po treh nivojih. V primeru, da uporabljamo več nivojev, je te potrebno vklopiti v parametrih (menu 6.1., zavihek Razno, parameter 29. in 30.). Potem stroškovna mesta vnesemo v šifrant SM2 in SM3. Če je več nivojev vklopljenih, bo program pri knjiženju poleg stroškovnega mesta na prvem nivoju (SM) zahteval tudi vnos SM2 in SM3.

2.6. Opisi

Vnesemo vrste opisov, ki jih uporabljamo pri vnosu iztržkov in prejemkov (dvig gotovine, vplačilo iztržka, izplačilo potnih stroškov, bencin, cestnine,..). Opisu lahko dodamo tudi konto in proti konto, ki ga program nato ponudi ob vnosu dokumentov in uporabi tega opisa.

BLAW_2.6

2.7. Vplačniki in prejemniki

Za šifrant vplačnikov lahko uporabimo ločen šifrant ali pa šifrant partnerjev (nastavljivo). Vnesemo samo šifro in naziv vplačnika/prejemnika.

BLAW_2.7

2.8. Vrsta knjige prejetih faktur

Lahko nastavimo več vrst knjig, ki se lahko izpisujejo ločeno. Če uporabljamo tudi program GKW se šifrant nastavi avtomatsko.

2.9. Vrsta knjige izdanih faktur

Lahko nastavimo več vrst knjig, ki se lahko izpisujejo ločeno. Če uporabljamo tudi program GKW se šifrant nastavi avtomatsko..

2.A. Simboli

Šifrant je skupen s programom GKW. Vnesemo šifro in naziv simbola.

BLAW_2.B

2.B. Tip plačila

Vnesemo šifro in naziv tipa plačila. Tipu plačila lahko dodamo tudi konto in partnerja, ki ga program nato ponudi ob vnosu dokumentov in uporabi tega tipa plačila.

BLAW_2.c

2.D. Devizni tečaji

V programu je že privzeto nastavljeno da se vrednosti deviznih tečajev z interneta prenašajo dnevno, ob vstopu v program. V šifrantu deviznih tečajev lahko ročno dodamo kakšno manjkajočo valuto, ki jo ne seznamu ni. Možno je sicer tudi ročno osvežiti tečaje za privzete šifre valut s klikom na F11 Šifre valut iz interneta in nato še F4 Šifre valut z interneta – prenese se srednji tečaj Banke Slovenije, ampak kot rečeno, se tečaji prenašajo samodejno.

BLAW_2.A

1.4. Devizni izdatki 3. Izpisi