Stroškovna mesta je smiselno vnašati le, če imamo pri 3.B. Tipi obračuna tudi vnos stroškovnega mesta pri katerem od obračunov.

3.2. Banke 3.B. Tipi obračuna