Preko tega menija lahko uvozimo in nastavimo uvoz TXT in XLS datotek za izdane račune. Ker so excel (XLS) datoteke bolj razširjene, je spodaj primer nastavitve excelove datoteke za uvoz izdanih računov v 1.1. Vnos knjižb. V excelovi datoteki mora biti vsak račun v svoji vrstici in vsebovati mora osnovne podatke številka računa, datum računa, rok plačila, celotni znesek računa, znesek davka 22%, znesek davka 9,5%, davčno številko ali šifro partnerja. Vrstni red podatkov je lahko poljuben.

Primer XLS datoteke

GKW_meni191_xls

Primer nastavitve XLS datoteke, v polju Ime prenosne datoteke s tipko Prebrskaj, poiščemo excelovo datoteko. V ostala polja Simbol, Konti določimo ustrezne podatke. V spodnjem delu je potrebno obvezno določiti Način dodajanja partnerjev ta je odvisen od podatkov, ki jih imamo v excelovi datoteki. Partnerje samo dodajam se uporabi, takrat ko v datoteki nimamo veliko podatkov o partnerjih in bi želeli samo dodati nove partnerje, starih pa ne želimo spremeniti. V bistvu je v večini primerov ta kljukica skoraj obvezna, ker je v prenosnih datotekah dostikrat malo podatkov o partnerju oz. je samo šifra ali davčna.

GKW_meni191_vnos

Na gumbu Nastavitev XLS datoteke nastavimo v katerih stolpcih v excel datoteki se nahajajo podatki in vsebino teh stolpcev.

GKW_meni191_nastavitve

Ko imamo enkrat vse nastavljeno s tipko F9 potrdimo uvoz, naredil se bo uvoz izdanih računov. Ob uvozu se bo kreirala DDV knjiga in knjižbe na kontih 120, 760 in 260.

1.9. Ostali prenosi knjižb 1.9.3. Prenos izdanih računov - XML oblika struktura (vasco-ir-21.xsd)