Nastavitve za prispevke urejamo v tem meniju. Če pri obračunu želimo imeti tudi možnost vnosa in priprave naloga za akontacijo dohodnine, tu dodamo nov tip prispevka in vnesemo podatke za nalog. Za pripravo naloga z drugačnim datumom valute moramo pri tem tipu obkljukati parameter To je nalog za akontacijo davka iz dejavnosti.

place_751

7.4. Izpis prispevkov po mesecih 7.5.2. Nastavitev nalogov za dodatke