Če pri obračunu OPSVZ želimo tudi možnost vnosa in priprave naloga za akontacijo dohodnine, tu dodamo nov tip prispevka in vnesemo podatke za nalog. Obvezno tem tipu obkljukamo parameter To je nalog za akontacijo davka iz dejavnosti.

place_751

7.4. Izpis prispevkov po mesecih 7.5.2. Nastavitev nalogov za dodatke