V pomožnih programih lahko spremenite tip vodenje konta, npr. iz navadnega na stroškovno mesto.

6.4. Prenosi 6.7.J.1. Čarodej za denarni tok