Šifranti za delo s programom osnovna sredstva.

2.C. Knjiženje amortizacije na kartice 3.1. Amortizacijske skupine