Vnosi so enaki kot na domačih prejemkih, dodatno se vnese še valuta in devizni tečaj.

BLAW_1.3

1.2. Domači izdatki 1.4. Devizni izdatki