Program omogoča več vrst izpisov, do kateri pridete preko menija:

 • 2.1. Kartica inventarja – ekran
 • 2.2. Kartica inventarja – tiskalnik
 • 2.3. Pregled stanja inventarja
 • 2.4. Pregled dokumentov
 • 2.5. Razlike do normativov
 • 2.6. Letni primanjkljaj

 

2.1 .Kartica inventarja

Lahko si ogledamo kartico inventarja na ekran. Pri pregledu na ekran vnesemo inventar za katerega si želimo pogledati kartico, pregled pa lahko omejimo datumsko ali po delavcih, stroškovnih mestih ali lokaciji. S pritiskom na gumb F5 seštevek nam program izpiše skupno količino, ceno ter vrednost glede na prevzem oz. izdajo inventarja. Gumb Naslednja kartica je bližnjica do kartice drugega drobnega inventarja.

 

2.2. Kartica inventarja – tiskalnik

Enako kot pri izpisu kartice na ekran, lahko tu tiskate kartice na tiskalnik, pošiljate kartice v PDF obliki po e-posti in izvozite podatke v Excel tabele.

 

2.3. Pregled stanja inventarja

Izpis lahko omejimo z naslednjimi postavkami:

 • Od…do inventarja,
 • ..do stroškovnega mesta,
 • ..do lokacije,
 • Od…do delavca,
 • Od…do skupine drobnega inventarja,
 • ..do konta blagovne skupine,
 • Od datuma inventarja,
 • Stanje na dan.

Za urejenost izpisa izbiramo med urejenostjo:

 • Po stroškovnem mestu,
 • Po lokaciji,
 • Po delavcih,
 • Po skupinah drobnega inventarja,
 • Po šifri inventarja.

Nastavimo lahko prvo, drugo in tretjo urejenost. Seštevke lahko delamo po prvi rejenosti tako, da obkljukamo »Samo seštevki po prvi urejenosti«. Z opcijo »Prva urejenost na novo stran« izpis naredi po vsaki spremembi šifre po prvi urejenosti na novo stran.

Inventar lahko na izpisu uredimo po šifri inventarja ali po abecedi inventarja.

Na izpisu lahko prikažemo:

 • Prikažem samo stanje,
 • Prikažem prevzem, izdajo in stanje,
 • Prikažem samo prevzem,
 • Prikažem samo porabo.

 

2.4. Pregled dokumentov

Izpis dokumentov od…do datuma, lahko tudi seštejete dokumente z isto številko skupaj.

 

2.5. Razlike do normativov

Tu izpišete razlike do normativov, ki so vneseni v šifrantu inventarja na posameznem inventarju.

 

2.6. Letni primanjkljaj

Izpiše stanje inventarja na dan 01.01., nabavo, odpis, inventurne razlike in stanje.

1.1. Knjiženje dogodkov 3. Inventura