Izpis v tem meniju se od tistega v meniju 5.3.9.1 razlikuje v tem, da se tu dolgovi izpisujejo po posameznih storitvah, ki so na neplačanem računu zaračunane. Tudi tu je vnos vsaj enega datumskega kriterija obvezen.

vasco_5392_dolznikii-po-storiotvah

5.3.9.1 Izpis dolžnikov 5.3.9.3 Pregled terjatev (30, 60, 90, 120)