Tukaj se nahajajo vsi vnosi in parametri glede artiklov. V nadaljevanju so navedeni pomembnejši vnosi in izbire.., nastavitve ter opisi.  Poglejmo nekatere funkcije.

 

41

 

(1) Z bližnjico na tipkovnico lahko nastavimo, po katerih podatkih artiklov naj program išče. Na voljo imamo:

  • F1 – Iskanje po nazivu
  • F3 – Iskanje po šifri
  • Alt-F1 – Iskanje kjerkoli

 

(2) Če vpisujemo EAN kode, lahko artikel poiščemo tudi po črtni kodi, pri čemer obstaja možnost, da iščemo samo po delu črtne kode.

Uporabno: če uporabljamo ročni čitalec, lahko za hitrejšo najdbo sem poskeniramo kodo.

 

(3) Pred brisanjem artikla program preveri, če se nahaja na kakšnem dokumentu. V tem primeru brisanja artikla ne moremo brisati.

 

(4) Hiter pregled zaloge artikla na vseh skladiščih, kjer se nahaja.

 

(5) Na kartici artikla lahko pogledamo vse, kar se je dogajalo z artiklom.

41_kartica

 

 (A) Pogled kartice lahko omejimo po datumskem območju.

 (B) Šifra artikla, za katerega pregledujemo kartico. Za pregled drugega artikla lahko šifro enostavno prepišemo.

 (C) Partner iz dokumenta (če obstaja, npr. na paragonskem bloku in internem prenosu ni nujen vnos partnerja)

 (D) Pregled kartice lahko omejimo za eno skladišče.

 (E) Seštevki količin in vrednosti po vrsti dogodkov

 (F) Prevrednotenje ima enako funkcijo, kot meni 6.1., s to razliko, da tukaj prevrednoti samo trenutni artikel. Če pogledamo na praktičnem primeru (gledamo označeno stanje zalog in nabavne cene):

  • S prevzemnico smo vnesli 250 kg jagod po nabavni ceni 1 EUR
  • Preko dobavnice smo prodali 10 kg jagod in za to količino se takoj ob shranitvi zmanjša količina zalog. Vrednostno pa se zmanjša šele ob prevrednotenju (program zalogo vodi po FIFO metodi in v primeru, da imamo več nabav po različnih cenah, bo program ugotovil, po kateri nabavni ceni mora razknjižiti količino, ki je bila prodana). Tukaj vidimo, da se vrednost zaloge lepo manjša, kar pomeni, da je bilo prevrednotenje izvedeno. Težava je edino v zadnji vrstici kartice (paragon z dne 29.09.2016), kjer je stanje zmanjšano za prodano količino, vrednost zaloge pa ostaja 217 EUR, kar pa ni ok. To bo uredilo prevrednotenje.

 (G) Dodatne možnosti prikaza dokumentov na kartici. Če se z miško postavimo na gumb, nam program izpiše namig, kaj bo pritisk naredil.

 

(6) Možnost serijskega OD-DO vnosa minimalne/maksimalne zaloge.

(7) Pregled seznama prevzemnic, s katerimi smo blago prejeli na zalogo.

(8) Če na naročilih kupca ali predračunih uporabljamo rezervacije zaloge, lahko tukaj vidimo te rezervacije.

 

Vnos artiklov

Parametri, ki so najpomembnejši ali najpogostejši se nahajajo na prvem zavihku, ostali pa na ostalih. Med že nastavljenimi osnovnimi parametri najdemo (Šifra, Naziv1, Naziv2,  Stopnja ddv, Naziv enote, Skupina, Kartica artikla, Datum zadnje spremembe cene, Cena-prodajna, ter opisi na tretjem zavihku).

Zavihek 1  – Osnovni podatki

41_f2_zavihek1

 

(1) Program svetuje prvo prosto šifro, ki jo lahko prepišemo. Možne so alfanumerične šifre artiklov. Šifra je lahko dolga do 18 znakov.

(2) Povsod, kjer vidimo te kljukice, vemo, da se v ozadju nahaja šifrant. Enota mere in skupina artiklov sta obvezen podatek artikla.

(3) Če imamo kartico artikla obkljukano, pomeni, da gre za blago in program spremlja zalogo. Če gre za storitev, te kljukice ne damo.

(4) Če imamo maloprodajo, vnašamo prodajno ceno na prevzemnici, v primeru veleprodaje, pa lahko ceno vnesemo na artikel in jo program na dokumentih svetuje.

(5) Možen je vnos črtnih kod (če potrebujete več možnosti, se obrnite na tehnično podporo).

 

Zavihek 2 – Ostalo

Artikel izven uporabe – Če je obkljukan se ga ne da uporabiti na dokumentih, lahko pa tudi pri geslu uporabnika določimo, da se sploh ne prikaže v šifrantu).

Konsignator – Vsi konsignacijski artikli morajo imeti konsignatorja vnešenega, če sta za isti artikel dva konsignatorja najbolje, da sta potem to dva artikla z različno šifro, prav tako če imamo en artikel na konsignaciji, enega pa na zalogi -(kupljenega).

Blagovna skupina (Izpisi 3.5, zaloga….)

 

Količina v kartonu (Če je nastavljeno se prikaše pri vnosu na dokument-dobavnico število potrebnih kartonov, na dokumentu število lahko tudi popravimo)

Število kartonov na paleti (Enako kot prejšni parameter samo, da je za palete)

Minimalna zaloga (Lahko opozarja pri vnosu na dokument primerno pa tudi za naročanje-Pripomoček za naročanje pri vnosu naročila dobavitelju)

Maksimalna zaloga (Pripomoček za naročanje)

Dobavni rok (Se lahko pripiše v dokumente na postavke)

 

Zavihek 3 – Opisi

Dolgi opis artikla za dokumente (Opis se lahko pripiše v dokument pri postavkah (glede na nastavitve oblike dokumenta) na primer v drugo vrstico in naprej, če je več vrstic)

Dolgi opis artikla (Za interno uporabo-ne gre na dokumente)

 

Zavihek 4 – Prosto

Zavihek 5 – Tuji nazivi

Možna so prosta polja in vnosi nazivov artiklov, ki jih bo na vašo zahtevo odprla pooblaščena oseba naše tehnične podpore. Pri tujih nazivi je potrebna tudi nastavitev oblike izpisa dokumentov.

 

4. Šifranti 4.2.1-3 Skupine artiklov in enot mer