Pri vnosu skupine drobnega inventarja vnesemo šifro, naziv skupine ter konto uporabe. Tu določimo skupine kot so npr. igrala, učila, kuhinjski pripomočki in podobno. V večini primerov inventarja ni treba ločevati po skupinah, ampak vnesete samo eno skupino npr. »Drobni inventar«.

diw-3

4.1. Šifrant inventarja 4.3. Stroškovna mesta