Pri pripravi nalogov v polju Združevanje nalogov v polje datum plačila (valuta) vpišemo datum valute za plačilo prispevkov, v polje Valuta za akontacijo davka pa valuto za davek. Nato izberemo opcijo 2 – Združevanje prispevkov po TRR in sklicih in potrdimo.

7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca 7.3.2. Pregled, popravljanje nalog