Določimo datume za plačilo dajatev ter datum za morebitno plačilo akontacije davka. Pri pripravi nalogov v polju Združevanje nalogov izberemo željen način.

731

7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca 7.3.2. Pregled, popravljanje nalog