Izpis bilance po govoreči šifri SM.

npr. imamo naslednji šifrant stroškovnih mest

Šifra Naziv
101 Skladišče Ljubljana
102 Režija Ljubljana
103 Uprava Ljubljana
201 Skladišče Koper
202 Režija Koper
203 Uprava Koper

 

Pri izpisu določimo izpis po SM za zadnji dve mesti.

GKW_meni359

Izpis bruto bilance se bo naredil za Skladišče (101 in 201), Režijo (102 in 202) in Upravo (103 in 203), ker bo naredil izpis po zadnjih dveh znakih šifre SM.

3.5.6., 3.5.7. in 3.5.8. Bilanca po SM prvi, drugi ali tretji nivo 3.5.A. Bilanca po SM, SM2 in SM3