Pri stroškovnih mestih 2 vnašamo naslednje podatke, uporabljajo pa se, če želite voditi evidenco po stroškovnih mestih po dveh nivojih:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999,
  • Naziv s. mesta: Vnašamo polje dolžine 40 znakov.
3.1. Stroškovna mesta 3.3. Delavci