V meniju vidite vse naloge, ki nimajo vnešenega zaključka potovanja. Lahko ga popravite in vnesete manjkajoč podatek, nalog se nato prenese v meni 1.1 kot zaključen in gre lahko v izplačilo. Seveda nezaključene naloge skupaj z zaključenimi vidite tudi v meniju 1.1., vendar boste nezaključene veliko lažje urejali direktno v meniju 1.3.

1.2. Zbirni vnos nalogov 1.4. Vnos plačil