Če želimo spremljati knjige DDV po plačani realizaciji moramo v meniju 3.4.H.1. obkljukati parameter DDV po plačani realizaciji in vnesti od katerega obdobja dalje je DDV po plačani realizaciji.

GKW_meni34H1

Če imamo vklopljen DDV po plačani realizaciji nas program pri knjiženju v knjigo DDV (F8) ponudi še ali gre za fakturirano ali plačano realizacijo, ostalo knjiženje in vnosi ostanejo enaki kot pri zavezancih ki niso po plačani realizaciji.

GKW_meni11_ddv_placana_realizacija

V tem primeru bo program račun vpisal v knjigo DDV šele takrat ko je plačan. Naj ob tem opozorim, da morajo biti vse knjižbe zaprte z vezo, torej račun bo plačan ko bo poknjiženo plačilo in povezano z vezo. Katera plačila so nepovezana lahko preverimo na izpisu v meniju 3.4.H.2. – kontrola podatkov za DDV po plačani realizaciji.

Pri izpisu knjig DDV imamo na voljo 4 dodatne opcije izpisa:

  • dokumenti po fakturirani realizaciji – program izpiše tiste knjižbe pri katerih smo v knjigi DDV pri knjiženju označili »fakturirana realizacija«
  • računi, izdani v prehodnih obdobjih, ki so plačani v tekočem obdobju
  • računi izdani in plačani v tekočem obdobju
  • obračunan neplačan DDV

Pri izpisu obrazca DDV imamo na voljo tudi izpis in pripravo DDV-SezPR.

Primer: Prejeli smo račun z datumom prejema v mesecu aprilu, plačan pa je bil v mesecu maju. Če izpišemo knjige DDV za mesec april bo takšen račun v knjigah če izpišemo obračunan neplačan DDV, v knjigi DDV za mesec maj pa pod računi, izdani v predhodnih obdobjih, ki so plačani v tekočem obdobju.

Knjiženje prejetega računa za osnovno sredstvo in vpis v aplikacijo OSW preko GKW 1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov