Pravice

Dostop do menija pravice ima le uporabnik, ki je določen kot Administrator. Administratorja določimo na Vasco podpori. V primeru, da nimate nobenega uporabnika, ki bi bil administrator, se obrnite na našo podporo, da to uredimo.

Za urejanje uporabnikov imamo na voljo 4 gumbe posnetek-zaslona-2024-03-11-094615

 1. Gumb mapa: le odpre masko nastavljenega uporabnika z osnovnimi podatki
 2. Gumb svinčnik: možnost popravljanja osnovnih podatkov (ime, priimek, e-pošta).
 3. Gumb zobnik: urejanje pravic uporabnika
 4. Gumb 3 pikice: sprememba gesla uporabnika

Urejanje pravic

Na urejanju pravic uporabnika lahko določite, do katerih menijev ima posamezen uporabnik dostop, oziroma se lahko določa tudi prepovedi za posamezne akcije. Odpre se nam maska z dvema zavihkoma Pravice uporabnika in Dostop do menijev.

epn33

Splošno

epn35

 • eUporabnik delavec: Iz šifranta delavcev izberemo delavca
 • Dovoljeni delavci: uporabniku omejimo vnos samo za določene delavce
 • Dovoljena SM: uporabniku omejimo vnos samo za določena stroškovna mesta
 • Dovoljene skupine: uporabniku omejimo vnos samo za določene skupine delavcev
 • Dovoljeno urejanje prilog na seznamu nalogov: uporabniku lahko dodaja in ureja priloge na vnosu in seznamu potnih nalogov
 • Uporabnik je samo vnašalec: obkljukamo v primerih, ko delavec samo vnaša potne naloge, ne uporablja pa ostalih funkcij v programu.

 

Potrjevanje/Likvidacija.

epn33

 • Ali je uporabnik potrjevalec/likvidator: Parameter določa, ali se uporabnik pojavlja na seznamu za potrjevanje/likvidacijo. V primeru, da je parameter obkljukan, ga lahko izberemo kot potrjevalca/likvidatorja na potnem nalogu
 • Tip potrjevalca/likvidatorja: določa pravice potrjevalca/likvidatorja (katere dokumente lahko pregleduje)
  • Navaden: vidi le svoje potne naloge
  • Moderator: vidi vse potne naloge
  • Administrator: vidi vse potne naloge, lahko potrjuje/likvidira vse potne naloge(v imenu kogarkoli).
 • Likvidira s certifikatom: program ob likvidaciji potnega naloga zahteva podpis s certifikatom
 • Uporabnik je samo likvidator/potrjevalec: tak uporabnik ima omejen dostop do programa, saj lahko le pregleduje potne naloge, na katerih je likvidator/potrjevalec in jih likvidira/potrjuje. Dostopa do drugih funkcij v programu nima.

Dostop do menijev

Na zavihku Dostop do menijev pa lahko posameznemu uporabniku odkljukate menije, do katerih ne bo imel dostopa. POZOR! Uporabnik naj ima dostop do vseh menijev, s katerimi operira pri vnosu potnega naloga (npr. če vnaša stroškovna mesta, naj ima dostop do stroškovnih mest). Nastavljene menije lahko kopirate tudi na ostale uporabnike preko gumba Kopiraj na uporabnike.

Skeniranje dokumentov eEVIDENCA