Meni prodaja vam omogoča izdajo računov,  predračunov, pošiljanje e-računov in kreiranje naročil kupcev. V primeru, da imate tudi Modul Zaloge, se vam dodatno prikažejo še meni dobavnice in interni prenosi.

efa_prodaja_maska

 

Brisanje prevzemnic Dobavnice (Modul zaloge)