Vnos šifranta partnerjev in šifranta tip partnerjev.

5.1. Kontni plan 5.2.1. Partnerji