Vnos šifranta partnerjev in šifranta tipov partnerjev.

5.1. Kontni plan 5.2.1. Partnerji