Tukaj lahko vnesemo račun, ki smo ga izdali že pred časom, ni pa ga še v programu, tako da se potem prikaže v terjatvah.

58_rocni_vnos_rac

5.7. Popravljanje plačil 5.9.1. Dnevnik knjiženja